Zuster de BeereVoor verpleegkundige, psychische en specialistische hulp en begeleiding
Particuliere thuiszorg

Door mijn grote ervaring in de thuiszorg viel mij steeds meer op hoe weinig tijd er is voor de cliënt. Dit is vooral voor de cliënt erg vervelend maar het frustreerde mij als verpleegkundige ook behoorlijk. Ik was meer bezig met de klok dan met wat de cliënt nodig had, tenminste als ik deed wat mijn manager van mij wilde. Ik kon en kan het niet, ik kan mijn tijd erg goed indelen waardoor ik het idee had iedereen toch nog dat beetje extra aandacht te kunnen geven in het kleine tijdsbestek dat ik had.


In de particuliere thuiszorg is dat anders. De zorg die u krijgt is helemaal op uw situatie aangepast, zorg op maat zoals het hoort. Samen met u stel ik een plan op met daarin de zorgvraag, hoe ik invulling zal geven aan uw zorgvraag en we maken een schatting van de tijd die de behandeling kan kosten. Als het plan door u is goedgekeurd krijgt u van mij een offerte voor de te leveren zorg.


De zorgvraag is aan verandering onderhevig, vandaar dat ik regelmatig het gemaakte zorgplan met u wil evalueren en bijstellen waar nodig.


Mijn werktijden zijn in principe van 8 tot 18 uur, mocht er een noodzaak zijn daar van af te wijken dan kunnen wij dit natuurlijk bespreken.Home
Particuliere thuiszorg
Terminale thuiszorg
Begeleid zelfstandig wonen
Specialistische thuiszorg voor kinderen
Contact
Gastenboek
Diensten

Ida de Beere-Dellevoet